Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UwB

OPIEKUN NAUKOWY: DR HAB ADAM BARTNICKI

PRZEWODNICZĄCA (Prezes) ZARZĄDU : AGNIESZKA GIERAŁTOWSKA-GIERSBERG

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 

– KAROL ORŁOWSKI

– NORBERT GRZEGORZ KOŚCIESZA

– ANNA SZUM

Celem działalności Koła jest umożliwienie jego Członkom zdobywania umiejętności praktycznych oraz rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa narodowego, w tym w szczególności:

1) podstaw prawnych bezpieczeństwa narodowego i obronności RP;

2) zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego RP

3) historii, problemów i zagrożeń współczesnego terroryzmu

 4) współpracy ze wszystkimi organami administracji państwowej RP, służb zbrojnych RP oraz organizacjami międzynarodowymi

5) wybranych zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego RP pozostających w związku z celami wymienionymi w pkt. 1-4;

6) popularyzacja indywidualnych osiągnięć Członków Koła w zakresie wymienionym w pkt. 1-

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) popularyzację, wspieranie i organizowanie działalności samokształceniowej i badawczej studentów Uniwersytetu w Białymstoku;

2) udział w badaniach naukowych;

3) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych, odczytów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;

4) publikacje naukowe

5) organizację szkoleń i zawodów sportowych we współpracy z różnymi klubami sportowymi.

https://www.facebook.com/Studenckie-Koło-Bezpieczeństwa-Narodowego-UWB-100859488805802