Koło Naukowe Innowacja

Koło Naukowe INNOWACJA zajmuje się działalnością badawczą i popularyzatorską w zakresie nowości w klasycznych dyscyplinach prawnych, nowych dyscyplin prawnych, stosunków międzynarodowych, umiędzynarodowienia krajowego (wewnętrznego) obrotu prawnego, bezpieczeństwa i praw człowieka, prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania funduszami europejskimi, a także doskonaleniem warsztatu naukowego, dydaktycznego i retorycznego jego członków. Koło aktywnie wspiera i włącza się w różnorodną działalność Uniwersytetu w Białymstoku i jego struktur, a w szczególności Wydziału Prawa i Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Koło Naukowe INNOWACJA stawia na indywidualny rozwój jego członków, którzy występowali na licznych konferencjach naukowych w Polsce, m.in. „International Conference on the Challenges of Europe in the 21st century” czy „Security Dilemmas and Challenges in the Asia-Pacific Region”, publikowali w licznych czasopismach i monografiach. Ponadto, w ramach koła, w roku akademickim 2017/2018, zorganizowaliśmy, m. in., warsztat „Zagrożenie fake newsami w mediach społecznościowych” oraz przeprowadziliśmy projekt badawczy „Dostęp do przedstawicieli zawodów prawniczych w opinii mieszkańców województwa podlaskiego”.