Koło Naukowe Prawa Finansowego

Koło Naukowe Prawa Finansowego jest niezależną samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą przy Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Celami Koła są:

– stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów poszerzanie zakresu swojej wiedzy i zainteresowań z zakresu Prawa Finansowego,

– prowadzenie działalności naukowo – badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, projekcji, prezentacji, warsztatów),

– kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie: wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich, projektów edukacyjnych,

– prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uniwersytetu w Białymstoku,

– współpraca z organizacjami studenckimi Uniwersytetu w Białymstoku i z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.