Spotkanie IV – semestr letni 2021/2022

Zestaw do zapisu danych z czujnika na komputer.

Na ostatnim spotkaniu część grupy przygotowywała mikrokontroler do odczytu danych z czujnika i przekazywania ich na komputer. Druga grupa badała szybkość podciągania kapilarnego w bibule.
/24.03.2022r./

Układ doświadczalny do badania szybkości podciągania kapilarnego w bibule.