Spotkanie V – semestr letni 2021/2022

Zbliżenie na układ do badania szybkości podciągania kapilarnego w bibule.

Wyniki poprzedniego doświadczenia (podciąganie wody w bibule) okazały się dosyć zaskakujące, dlatego postanowiono eksperyment powtórzyć. Być może uda się zaobserwować coś, co pozwoli wprowadzić poprawki do opisu rozważanego zjawiska.
/31.03.2022r./

Bibuła użyta w poprzednim doświadczeniu.