Spotkanie III – semestr letni 2021/2022

Układ doświadczalny przed wprowadzeniem namoczonego sznura.

Wykonano kolejne dwa doświadczenia ze sznurem użytym to „pompowania” wody. Okazuje się, że charakterystyka określająca wysokość poziomu cieczy w zależności od czasu ulega zmianom z każdym podjętym eksperymentem.
/17.03.2022r./

Schemat ideowy układu doświadczalnego.