Koło Naukowe Teorii Społecznych

Koło Naukowe Teorii Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku powstało ze wspólnej inicjatywy studentów socjologii i prawa. Tematyka spotkań dotyczy nie tylko kwestii z zakresu filozofii politycznej, ale także bieżących wydarzeń ze świata. Koło organizowane było głównie z myślą o poszerzaniu wiedzy oraz wymiany poglądów między studentami. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć jest dyskusja, dlatego to właśnie ona stanowi główną część aktywności koła, a jej inicjatorem na spotkaniach jest niezwykle charyzmatyczny i oczytany opiekun koła, doktor Sławomir Oliwniak.

Działalność to nie tylko spotkania, ale również czynny udział w życiu Uniwersytetu poprzez organizację konferencji naukowych i paneli dyskusyjnych, między innymi: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a prywatność” z 2011 r., panel dyskusyjny „My dla miasta czy miasto dla nas?” z 2012 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Budżet partycypacyjny, jako innowacyjny instrument zarządzania finansami lokalnymi” z 2014r., Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Prawo do dysponowania własnym ciałem” z 2015 r., Konferencja Naukowa „Prawne, medyczne i filozoficzne aspekty kresu życia” z 2016 r., Na Dni Wydziału prawa w 2018 r. zorganizowaliśmy wykład „Prawo do bycia zapomnianym” (prowadzącym był dr Sławomir Oliwniak), a także współudział w Konferencji Naukowej na 100 lecie niepodległości „Ludzie – Idee – Państwo” z 2018 r. W 2021 roku, wspólnie ze Studenckim Kołem Filozofii Prawa i Kołem Naukowym Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu, zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Rozwój technologii w aspekcie prawnoautorskim i filozoficznym”.

Zarząd koła (na dzień 14 czerwca 2021 r.):

Prezesi: Kewin Konrad Bach i Weronika Eryka Maksajdowska

Sekretarz: Katarzyna Krzywicka

Skarbnik: Łukasz Sołowiej

Członkowie Zarządu: Anna Puchalska, Tomasz Wojsz

Linka do strony internetowej koła: https://www.facebook.com/UwBKNTS