Koło Naukowe Prawa Pracy

Koło Naukowe Prawa Pracy powstało z inicjatywy studentów w 2006 r. za zgodą ówczesnego kierownika Katedry Prawa Pracy prof. zw. dr. hab. Waleriana Sanetry. Celem Koła jest popularyzowanie prawa pracy w środowisku akademickim i społeczności lokalnej poprzez organizowanie i przeprowadzanie spotkań dyskusyjnych, organizowanie konferencji oraz wyjazdów naukowych dla członków Koła.  

Koło Naukowe Prawa Pracy regularnie organizuje warsztaty praktyczne m.in. z pisania pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy, a także seminaria i spotkania z praktykami. Ponadto, członkowie Koła organizują ogólnopolskie konferencje naukowe, wśród których należy wymienić m.in. Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Różne oblicza konkurencji” (2012) czy Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Elastyczne formy zatrudnienia” (2014). Efektem rozważań podjętych podczas obu konferencji były monografie pokonferencyjne.