Koło Naukowe Informatyki im. Johna von Neumanna (filia UWB w Wilnie)

Strona internetowa: https://www.uwb.lt/knsi/

Rok założenia: 2013 rok.

Opis działalności koła:

Studenckie Koło Naukowe Informatyki im. Johna von Neumanna działające przy filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie powstało w roku 2013 z inicjatywy studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania naukowe z zakresu informatyki.

Projekty: Podstawy elektroniki i programowania używając platformy Arduino.                  

Poprzez swoją działalność członkowie koła postawili sobie za cel:

Tworzenie stron internetowych dla filii UwB w Wilnie.

Rozwój intelektualny i osobowy członków, zwiększanie ich aktywności w zakresie samokształcenia, nabywanie praktycznych umiejętności  w zakresie informatyki oraz pracy zespołowej.