Koło Naukowe Prawa Podatkowego

Koło Naukowe Prawa Podatkowego powstało 1 lutego 2007r. przy Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest prężnie rozwijającą się organizacją studencką, zrzeszającą ok. 20 studentów Wydziału Prawa, ludzi pomysłowych, energicznych, chętnych do działania i pełnych pasji do podatków.

Podstawowym celem działalności Koła Naukowego Prawa Podatkowego jest umożliwianie studentom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

Realizacja celów Koła odbywa się poprzez organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz szkoleń prowadzonych przez praktyków jak i teoretyków prawa podatkowego, a także przez merytoryczną pracę członków Koła.

Jednym z głównych założeń Koła jest ukazanie działania instytucji prawa podatkowego w ujęciu praktycznym, co stanowi niewątpliwie istotne uzupełnienie materiału wykładanego w ramach zajęć uniwersyteckich. Umożliwi to obecnym studentom, a w przyszłości prawnikom, sprawniejsze i efektywniejsze poruszanie się w materii prawa podatkowego. W roku akademickim 2020/2021 podjęliśmy trud organizacji cyklu spotkań „prawo podatkowe – różne ścieżki kariery” oraz III Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Ordynacja podatkowa – stan obecny i kierunki zmian”

Równolegle duży nacisk kładziony jest także na integrację ze studentami z innych wydziałów prawa, działających w kołach lub organizacjach o podobnym zakresie. Umożliwia to wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie stałej współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.

Opiekę naukową nad KNPP sprawuje dr hab. prof. UwB Rafał Dowgier.

Przewodniczącym Koła w roku akademickim 2020/2021 jest Mariusz Trzonkowski.