Koło Naukowe Inicjatyw Administracyjnych

Koło Naukowe Inicjatyw Administracyjnych powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów kształcących się przede wszystkim na kierunkach Administracja, Prawo i Bezpieczeństwo, Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jesteśmy młodą organizacją działającą formalnie od kwietnia 2021 r.
Chcemy stworzyć przestrzeń do integracji studentów na wszystkich kierunkach. Łączy nas fascynacja administracją, która towarzyszy nam od początku do końca naszego życia. Chcemy mieć wpływ na to żeby była ona sprawna, przyjazna i nowoczesna. Nauka o administracji, funkcjonowaniu instytucji publicznych współpracy międzysektorowej w celu realizacji zadań publicznych jest wiedzą przydatną i wręcz niezbędną każdemu świadomemu obywatelowi, mieszańcowymi wspólnoty lokalnej.
Nasze priorytety to prowadzenie debat dotyczących szeroko pojętej administracji publicznej, zapraszanie przedstawicieli urzędów centralnych i lokalnych do rozmów o administracji. Istotne dla nas jest również budowanie wspólnoty akademickiej i zachęcanie studentów do aktywności poprzez promowanie wolontariatu akademickiego i szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi w naszym środowisku lokalnym. Będziemy promować mediacje i wspólnie uczyć się jak zarządzać konfliktem.  Zależy nam na wspieraniu studentów borykających się z problemami po pandemii Covid19. Jesteśmy przekonani, że aktywność akademicka jest na to sposobem. Nasze działania będą bardzo skupione na rozwijaniu kompetencji miękkich i kompetencji przyszłości.
Metody pracy, które będziemy wdrażać związane są z dobrą komunikacją, działaniem projektowym, pracą zespołową. Zapraszamy do współpracy.