Biuro Wystaw Kulturoznawczych

Galeria studencka przy Instytucie Studiów Kulturowych. Jesteśmy galerią studencką funkcjonującą przy Instytucie Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Stwarzamy warunki umożliwiające studentom rozwój artystyczny, kreujemy otwartą przestrzeń wystawienniczą i współpracujemy z różnymi instytucjami kultury w Białymstoku. Uczestniczymy w międzynarodowym festiwalu Białystok Interphoto 2021 oraz bierzemy udział w jego współorganizacji udostępniając galerię artystom z całego świata. Nasze najbliższe cele obejmują organizację m.in wernisaży czy warsztatów fotograficznych, wieczorów filmowych oraz akcji miejskiej “Portret popandemiczny”, którego rezultatem będzie wernisaż oraz wydanie publikacji. Funkcję prezesa galerii pełni Marta Pogorzały. Opiekunem artystycznym/naukowym jest Pani mgr Maja Rogala.