Studenckie Koło Przedsiębiorczości

Studenckie Koło Przedsiębiorczości jest najdłużej działającym kołem na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB. Swoją działalność rozpoczęło w 1995 roku, która trwa po dzień dzisiejszy. Opiekunem koła jest Pani magister Angelika Andrzejczyk. W roku akademickim 2020/2021 w skład zarządu Studenckiego Koła Przedsiębiorczości wchodzą następujące osoby:

Prezes– Albert Miecznik

Wiceprezes– Milena Łuckiewicz

Sekretarz– Przemysław Mocarski                                               

Organizacja zrzesza doktorantów oraz studentów wszystkich kierunków dostępnych na naszym wydziale, jakimi są ekonomia, ekonomiczno-prawny, zarządzanie oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze. Celem naszej działalności jest integracja środowiska studenckiego oraz wspólna realizacja podjętych inicjatyw. Nasi członkowie zajmują się szeroko pojętą przedsiębiorczością.                                                                     Pomimo trudnego czasu pandemii, w roku akademickim 2020/2021 r. udało nam się zorganizować kilka wydarzeń i była to konferencja naukowa pt. „The Socio-economicImpact of the Covid-19 Pandemic” (Społeczno-gospodarcze skutki pandemii Covid-19), seminarium naukowe pt. „Przedsiębiorczość w Strategiach”, wydarzenie pt. „powtórka przedsesyjna z Makroekonomii”. W naszym kole cenimy kreatywność i chęć działania. Każdy powstały pomysł jest dyskutowany na forum wszystkich członków i ma szansę realizacji. Jeśli chcesz aktywnie działać na studiach i zarazem zdobyć cenne punkty do stypendium, napisz do nas maila na adres skpweif@gmail.com -niezwłocznie odpowiemy J. Zachęcamy także do zajrzenia na naszego facebooka: https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-133473286802729