Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej

Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej działa na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od listopada 2020 roku. Celem działalności jest poszerzanie i promocja wiedzy z zakresu ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej. Koło realizuje cel poprzez:
– organizację wykładów, seminariów i konferencji naukowych,
– udział w pracach naukowo-badawczych, konferencjach naukowych.