Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że aktywność członków SKNET w roku akademickim 2021/2022 zaowocowała przyznaniem żUwBra w kategorii najbardziej aktywne koło / organizacja studencka działająca na UwB. Plebiscyt żUwBry to inicjatywa Parlamentu Studenckiego UwB.

Już w najbliższym czasie rozpoczynamy nowe aktywności i zapraszamy studentki i studentów do współpracy oraz udział w pracach koła. Poza rozwojem, nabywaniem nowych umiejętności oraz wartościowych sieci społecznych dzięki przynależności do koła i realizacji różnych zadań takich jak: udział w badaniach, publikowanie i prezentowanie ich wyników, popularyzacja nauki, wystąpienia czynne na konferencjach naukowych, organizacja wydarzeń – można uzyskać punkty uwzględniane w procedurze przyznawania stypendium rektora. Więcej informacji o stypendiach (socjalnym, rektora) i pomocy materialnej znajduje się w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku. https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/JacekW/Programy%20wymiany%20studenckiej/Regulamin%20%C5%9Bwiadcze%C5%84%20dla%20student%C3%B3w%20UwB%20obowi%C4%85zuj%C4%85cy%20od%201.10.2019.pdf

Aby się z nami skontaktować proszę wykorzystać mail: sknet@uwb.edu.pl