Studenckie Koło Prawa Gospodarczego

Studenckie Koło Prawa Gospodarczego jest jednym z najstarszych kół naukowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Działalność koła została zawieszona w 2013 r. jednak dzięki staraniom dr hab. Anny Piszcz, prof. UwB– Koło zostało reaktywowane od roku akademickiego 2019/2020! Obecnie opiekunami Koła są dr Karolina Zapolska oraz dr Paulina Korycińska-Rządca.

Studenci oraz doktoranci w ramach działalności Koła mają możliwość zapoznawać się z zagadnieniami dotyczącymi prawa gospodarczego publicznego obejmującego takie zagadnienia jak prawa przedsiębiorców,prawa antymonopolowe,pomoc publiczna,nieuczciwa konkurencja,gospodarcze prawo środowiska, czy ochrona zbiorowych interesów konsumentów. Dodatkowo jako Koło zajmujemy się również wyspecjalizowanymi działami prawa publicznego, wśród których można wspomnieć np. prawo energetyczne,prawo pocztowe,prawo telekomunikacyjne,prawo transportowe, prawo lotnicze.

Mimo stosunkowo krótkiego czasu od reaktywacji Koła, studentom udało się podjąć kilka inicjatyw, które okazały się sporym sukcesem i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pierwszym takim wydarzeniem było II Szkolenie Wspierające Biznes. Prawo dla Przedsiębiorcy „Tajemnica przedsiębiorstwa” (14.01.2020 r.) zorganizowanym we współpracy z Kołem Prawa Handlowego UwB, które poprowadziła dr Karolina Zapolska. Na szkoleniu poruszono zarówno aspekty teoretyczne, jak aspekty praktyczne dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa.

SKPG zorganizowało również spotkanie z pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Panem Szczepanem Barszczewskim (28.02.2020 r.), podczas, którego studenci mieli możliwość zapoznania się z instytucją Rzecznika MŚP, jego kompetencjami oraz aspektami związanymi z Konstytucją Biznesu. Dodatkowo została zaprezentowana także działalność naszego lokalnego – Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Białymstoku.

Ponadto razem z Kołem Naukowym Prawa Finansowego zorganizowany został certyfikowany wykład nt. „Funkcjonowanie Regionalnych Izb Obrachunkowych” (05.03.2020 r.). Prelegentem był dr Marcin Tyniewicki, który przedstawił organizację Regionalnych Izb Obrachunkowych, działania przez nie podejmowane, a także możliwą ścieżką zawodową w RIO.

Ostatnio zorganizowanym wydarzeniem, które zasługuje na szczególną uwagę była 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przedsiębiorca w dobie pandemii – problemy i wyzwania” (7.05.2021 r.). Celem konferencji było podjęcie próby analizy i oceny przyjętych regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorców. Teoretycy, praktycy, studenci, doktoranci podzielili się swoimi spostrzeżeniami z dziedziny prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego, cywilnego z szerokim gronem odbiorców. Po każdym panelu odbyła się owocna, merytoryczna dyskusja dotycząca zagadnień istotnych dla środowiska biznesowego.

Studenckie Koło Prawa Gospodarczego (SKPG) UwB:

– umożliwia ciągłe poszerzanie swojej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego publicznego,

– stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń,

– zapewnia merytoryczną opiekę Opiekunów Koła nad działaniami podejmowanymi przez studentów,

– umożliwia„postawienie swoich pierwszych kroków” w wystąpieniach publicznych na forum Koła, a także dalszego doskonalenia tej umiejętności,

– pozwala na zdobycie praktyki w działaniach związanych z organizacją prelekcji, warsztatów oraz konferencji,

– jest miejscem, gdzie nauka może się rozwijać w miłej, przyjacielskiej i spokojnie atmosferze.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w życiu koła, jak również do śledzenia nadchodzących wydarzeń na stronie internetowej Wydziału Prawa oraz na fanpage’u koła!