Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu powstało na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010. Nasi członkowie zajmują się promowaniem wiedzy z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa Internetu i nowych technologii, uczestniczą w projektach badawczych, stale podwyższają swoje kwalifikacje oraz rozbudowują warsztat naukowy. Dodatkowo organizujemy spotkania, szkolenia, seminaria i konferencje naukowe.

Nasze główne osiągnięcia:

Rok akademicki 2020/2021
– Organizacja webinarium „Czy specjalizacja w prawie filmowym oznacza dla prawnika życie jak w filmie?”
– Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozwój technologii w aspekcie prawnoautorskim i filozoficznym”

Rok akademicki 2018/2019
– Udział członków koła w wydarzeniu East Games United;
– Współorganizacja seminarium naukowego nt. Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym;
– Udział członków koła w  międzynarodowej konferencji CopyCamp w Warszawie.

Rok akademicki 2017/2018
– Udział w wydarzeniu „East Games United”;
– Udział w programie „Szlachetna Paczka”;
– Współorganizacja seminarium naukowego oraz udział członków koła w spotkaniu z Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych pt. „100-lecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce;
– Udział w ogólnopolskim konkursie IP challenge – studenci Wydziału Prawa UwB zajęli pierwsze miejsce w Polsce;
– Współorganizacja oraz udział członków koła w seminarium naukowo-praktycznym dotyczącym  nowych regulacji prawnych ochrony danych osobowych w świetle RODO; 
– Udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki w Suwałkach – prezentacja makiety dotyczącej Internetu Rzeczy;
– Udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – prezentacja makiety dotyczącej Internetu Rzeczy.

Rok akademicki 2016/2017
– Udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku;
– Organizacja konferencji „Ścigani za ściąganie”;
– Organizacja wydarzenia „Podlaska marka- jak chronić swoje produkty”.

Rok akademicki 2013/2014
– Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa w Internecie”;
– Organizacja seminarium poświęconego problematyce prawnych aspektów powrotów odzyskanych dzieł sztuki do Polski pt. „Wielka dzieła sztuki i ich powroty, czyli o odzyskiwaniu dzieł sztuki z zagranicy” w ramach XII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
– Przeprowadzenie cyklu szkoleń „UWAGA PLAGIAT”
– Organizacja seminarium pt. „Masz prawo do mody! Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa mody” w ramach Dni Wydziału Prawa;
– Udział Koła w promocji konkursu Europejskiej Fundacji Analiz Prawnych na najlepszy esej prawniczy dotyczący orzeczenia TS UE lub ETPCz mającego największy wpływ na krajowy porządek prawny;
– Udział drużyny złożonej z członków Koła w ogólnopolskim konkursie z prawa własności intelektualnej „IP Challenge 2014”  oraz osiągnięcie trzeciego wyniku w Polsce;
– Wyjazd reprezentacji Koła (11 osób) do Urzędu Patentowego RP w Warszawie oraz udział w wykładzie prof. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej „Znak towarowy renomowany”.

Rok akademicki 2012/2013
– Organizacja wydarzenia „Wikiedycja na Wydziale Prawa UwB” – szkolenie z zakresu edytowania Wikipedii oraz maraton wprowadzania haseł związanych z Wydziałem Prawa UwB;
– Organizacja szkolenia „Korzystaj legalnie z Internetu!”;
– Organizacja seminarium naukowego „Patent na prezent”;
– Organizacja otwartego spotkania Koła poświęconego digitalizacji;
– Udział w  I Forum Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Uniwersytetu w Białymstoku.

Rok akademicki 2011/2012
– Organizacja Seminarium nt. Zasobów Open Access – Interdyscyplinarnie o kobiecie (spojrzenie z punktu widzenia prawa i socjologii);
– Organizacja wydarzenia „Twoje prawa w Sieci – praktyczne aspekty prawa autorskiego w Internecie”;
– Organizacja wydarzenia  „UWAGA PLAGIAT” – w ramach X Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
– Udział w otwartych wykładach w Urzędzie Patentowym RP wraz z zaprzyjaźnionymi kołami z UMK w Toruniu i UAM w Poznaniu.

Rok akademicki 2010/2011
– Udział w międzynarodowym projekcie „Prawo autorskie dla bibliotekarzy”, będącym częścią projektu Berkman Center for Internet &Society.

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu istnieje i działa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku już wiele lat. Powstało na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010.

Członkowie koła zajmują się promowaniem wiedzy z szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, a zwłaszcza z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa Internetu i nowych technologii, prawa reklamy, prawa mediów, ochrony danych osobowych. Uczestniczą w projektach badawczych, stale podwyższają swoje kwalifikacje oraz rozbudowują warsztat naukowy.W ramach koła organizowane są i konferencje naukowe, warsztaty, szkolenia i seminaria naukowo-praktyczne. Członkowie Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu organizowali m.in.: seminarium naukowe nt. „Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym” czy seminarium naukowe pt. „100-lecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce”. Corocznie członkowie Koła biorą aktywny udział w ogólnopolskim konkursie IP Challenge. Reprezentacja studentów Wydziału Prawa UwB w roku akademickim 2017/2018 zajęła w ogólnopolskim konkursie pierwsze miejsce w Polsce. Członkowie Koła wspomagają również potrzebujących biorąc m.in. udział w programie „Szlachetna Paczka”.

Fanpage na Facebook’u: 

https://www.facebook.com/kolonaukowe

Instagram:

https://www.instagram.com/powi_uwb/