Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej

Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej powstało z inicjatywy zaangażowanych studentów, którzy 6 marca 2014 roku wystosowali prośbę o wyrażenie zgody na rozpoczęcie działalności Koła. Pierwsze walne zebranie odbyło się 20 marca 2014 roku. Liczba członków-założycieli wynosiła 34, a pierwszymi opiekunami były: dr Lidia Dakowicz, dr Agnieszka Filipek i dr Elżbieta Krzysztofik-Gogol. Koło działa przy Zakładzie Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Aktualnym opiekunem Koła jest dr Lidia Dakowicz, a w skład Zarządu wchodzą studentki: Ewa Putra (przewodnicząca), Weronika Kalupa (wiceprzewodnicząca), Patrycja Mirończuk (sekretarz), Maria Mojsak (członek Zarządu). Koło liczy 11 członków.

Działalność Koła ma na celu pogłębianie wiedzy dotyczącej teorii wychowania i praktyki pedagogicznej, prowadzenie badań i projektów naukowych z tego obszaru oraz stwarzanie przestrzeni do aktywności studentów w obszarze rozwoju osobistego. Członkowie Koła realizują cele poprzez nawiązywanie współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wśród dotychczasowych działań można wyróżnić:

 • wyjścia do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w ramach działań fundacji ,,Dr Clown”;
 • praktyki obserwacyjne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, Areszcie Śledczym w Białymstoku;
 • wolontariat w Rodzinnym Domu Dziecka, Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku;
 • organizacja zabaw choinkowych i bali, np. balu pt. ,,Taki duży, taki mały” w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku;
 • zaangażowanie w Kampanię ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” w Jeżykowym Przedszkolu w Białymstoku,
 • udział w organizacji imprez choinkowych dla dzieci pracowników UwB – współpraca z Działem Socjalnym UwB.

Poszukiwanie możliwości prezentacji własnych doświadczeń oraz wyników prac badawczych odbywa się w dużej mierze poprzez uczestnictwo w różnorodnych przedsięwzięciach o charakterze naukowym:

 • pomoc w organizacji i czynny udział w konferencjach i seminariach mających miejsce na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku:
  • ,,Szkoła dziś i jutro – wyzwania dydaktyczne” (24 października 2014 r.);
  • ,,Edukacja wobec wyzwań współczesności. Między optymizmem a pesymizmem” (20 marca 2015 r.);
  • ,,Dobre pomysły na trudne zachowania” (24-25 kwietnia 2015 r.);
  • ,,Na tropie człowieka… wolnego.” Antropologia pedagogiczna w projektach badawczych studentów. (8 grudnia 2015 r.);
  • „Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem” (24-25 maja 2021 r.).