Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej 

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej działa na Wydziale Ekonomii  i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2015/2016. Celem działalności jest popularyzacja zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym: współpracy transgranicznej, handlu międzynarodowego, gospodarki światowej i panującej w niej trendów. Koło realizuje cel poprzez:

–     organizację konferencji naukowych z udziałem naukowców, ekspertów i praktyków,

–     wspieranie, inicjowanie i udział w różnorodnych wydarzeniach społeczności akademickiej Uczelni,

–     angażowanie się w krajowe i zagraniczne wydarzenia popularyzujące naukę.

Wybrane aktywności koła naukowego:
Współorganizacja Konferencji Naukowej nt. „Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Wyzwania przed Unią Europejską”, która odbyła się 26-27 maja 2022r. na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

Współorganizacja warsztatów dedykowanych studentom, które zostały przeprowadzone przez firmę Deloitte w ramach Targów Pracy i Praktyk Uniwersytetu w Białymstoku 17 maja 2022 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizacja II Konferencji Naukowej nt. Szanse rozwoju regionów w dobie wyzwań XXI wieku, która odbyła się 23 kwietnia 2021 r. (on-line)

Organizacja konkursu nt. Współpraca międzynarodowa województwa podlaskiego – analiza SWOT, który odbył się 23 kwietnia 2021 r.

Organizacja cyklicznie odbywającej się na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu  w Białymstoku, konferencji naukowej nt. „Działania w ramach współpracy transgranicznej  i międzyregionalnej”.

Organizacja wyjazdu członków Koła Naukowego Ekonomii Międzynarodowej do siedziby World Trade Organisation w Genewie na Międzynarodowe Forum Publiczne nt. „Trade: Behind the Headlines”.

Organizacja warsztatów w odbywającym się cyklicznie „Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki” Uniwersytetu w Białymstoku.