Studenckie Koło Nauk Penalnych

SKNP przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku powstało na jesieni 1987 r. i jest najdłużej działającym kołem naukowym na Wydziale Prawa. Jego założycielem był prof. dr hab. Lech Falandysz.

Za główny cel SKNP obrało stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk penalnych (m.in. prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki) oraz do kształtowania działalności naukowej wśród zainteresowanych tematyką koła studentów. Działalność SKNP tworzy platformę do wymiany opinii, poglądów, wiedzy czy też doświadczeń oraz umożliwia sprawdzenie w praktyce zdobytych umiejętności.

SKNP nie ma tylko wymiaru naukowego. Przede wszystkim członkostwo w kole sprzyja rozwojowi szeroko pojętej kultury studenckiej, ma na celu integrowanie studentów naszego wydziału i tworzenie poczucia wspólnoty. Przejawem tego może być pielęgnowanie wieloletniej tradycji organizowania corocznej inicjacji nowych członków oraz spotkań poza murami wydziału.

SKNP to przede wszystkim młodzi, aktywni studenci, którzy chcą angażować się w życie koła i wspólnie tworzyć jego historię.

Do głównych działań SKNP należą:

– Cykl spotkań z prawnikami, praktykami oraz innymi osobami związanymi z szeroko pojętymi naukami penalnymi (m.in. sędziami, prokuratorami, komornikami, adwokatami, przedstawicielami Policji)

– Prowadzenie działalności naukowej w postaci pisania referatów, wyjazdów naukowych,

– Branie udziału w rozprawach sądowych w charakterze publiczności,

– Organizowanie wyjść do Aresztu Śledczego (połączonych ze spotkaniem z psem specjalnym AŚ oraz jego opiekunem) i Zakładu Karnego,

– Organizowanie wydziałowego oraz ogólnopolskiego konkursu z wiedzy o postępowaniu karnym,

– Prowadzenie szeroko zakrojonej współpracy z Policją, Służbą Więzienną oraz Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku oraz innymi organizacjami,

– Utrzymywanie ścisłych kontaktów i współpraca z kołami naukowymi z innych uczelni,

– Organizowanie debat uczelnianych,

– Przygotowywanie symulacji rozpraw karnych w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Dni Wydziału Prawa.

Życie studenta to nie tylko siedzenie w czytelni i przygotowywanie się do zajęć, to przede wszystkim czas, który pozwala na sprawdzenie się w różnego rodzaju sytuacjach, czas coraz to nowych wyzwań…

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością na spotkania SKNP!

LINK do Facebooka SKNP: https://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukPenalnych