Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej

Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej skupia studentów zainteresowanych prawem oraz kulturą antyczną, historią starożytną. Propaguje prawa człowieka kształtując świadomość prawną, poczucie praworządności. Spotkania Koła są niepowtarzalną okazją do rozwijania oraz pogłębiania wiedzy prawniczej. Członkowie często dyskutują na tematy wcześniej ustalone, integrując wokół problematyki nauk historyczno-prawnych. SKMPiKA bierze aktywny udział w życiu wydziału poprzez uczestnictwo i organizowanie wykładów, konferencji związanych z tematyką nauk prawnych, współpracę z innymi kołami. Koło  zajmuje się także organizacją zajęć i konkursów o charakterze edukacyjnym oraz popularyzującym wiedzę prawniczą, m. in. Konkurs Prawa Rzymskiego. Jednym z największym realizowanych przez nas projektów jest Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym dla szkół ponadgimnazjalnych, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pieczę nad poczynaniami członków koła sprawują dr. Piotr Kołodko oraz prof. Piotr Niczyporuk.