Studenckie Koło Filozofii Prawa

Nasza działalność opiera się na organizacji konferencji tematycznych związanych z prawem i filozofią. W ciągu ostatnich lat zorganizowaliśmy oraz współorganizowaliśmy kilka większych lub mniejszych konferencji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Między innymi takie jak:  „Jednostka a totalitaryzm” – 2008, „Jednostka w społeczeństwie obywatelskim” – 2009, „Prawo a polityka” – 2010, „Prawo a prywatność” – 2011, „Prawo a życie” – 2012, „Prawo i literatura” – 2013, „Filozofia, Prawo, Życie ” – 2014, „Komunizm – ocena historyczna, socjologiczna i polityczno-prawna” – 2015 oraz „Edukacja prawnicza” – 2016.

Pomiędzy większymi przedsięwzięciami od początku istnienia koła członkowie spotykają się podczas regularnych spotkań tematycznych. Dodatkowo od dwóch lat widzimy się na dyskusjach o tematyce doktryn polityczno-prawnych prowadzonych przez opiekunów koła, wykładowców, doktorantów oraz studentów Wydziału Prawa UwB w ramach „ Reading Group ”. Nasi członkowie uczestniczą też w konferencjach wydziałowych oraz ogólnokrajowych.

Dodatkowo już od dziesięciu lat wraz z Studenckim Kołem Miłośników Prawa i Kultury Antycznej organizujemy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Olimpiada o Świecie Antycznym”. Co roku bierze w nim udział kilkadziesiąt szkół oraz kilkuset uczniów z całego kraju. Nie zapominamy także o studentach naszego wydziału organizując od kilku lat konkurs na esej z dziejów myśli polityczno-prawnej.

SKFP to nie tylko nauka. Staramy się być aktywni także w innych sferach życia studenckiego. Chętnie uczestniczymy w akcjach charytatywnych i sportowych m. in. oddawaniu krwi,  Szlachetnej Paczce oraz turniejach piłki nożnej.

Od dwóch lat jesteśmy aktywni na facebooku, gdzie są dostępne wszystkie najważniejsze oraz najbardziej aktualne informacje o działalności.

Nasze koło powstało w 2002 roku. Przez te kilkanaście lat przez SKFP przewinęło się wiele osób związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie działa w nim około 20 studentów z kierunków prawo oraz administracja.