Studenckie Koło Ekonomistów Turystyki

Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki działa na Wydziale Ekonomii
i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od 2001 roku. Celem działalności jest popularyzacja zagadnień z zakresu turystyki, w tym rozwijanie współpracy między studentami i pracownikami naukowymi, studenckimi kołami naukowymi działającymi przy innych uczelniach, poznawanie praktycznych aspektów życia gospodarczego.

Koło realizuje cel poprzez:

  • organizację międzyuczelnianych seminariów kół naukowych, badań naukowych, obozów naukowych, konferencji i innych spotkań,
  • publikowanie wyników badań,
  • wspieranie, inicjowanie i udział w różnorodnych wydarzeniach społeczności akademickiej Uczelni,
  • podnoszenie znajomości języków obcych wśród członków „SKNET”,
  • angażowanie się w krajowe i zagraniczne wydarzenia popularyzujące naukę.