Niezależne Zrzeszenie Studentów UwB

Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku to największa organizacja studencka działająca w naszym mieście. NZS w Białymstoku istnieje na trzech uczelniach wyższych:

• Politechnice Białostockiej

• Uniwersytecie w Białymstoku

• Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

NZS tworzą ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach i niezaspokojonej ciekawości świata. Naszym celem jest aktywne tworzenie studenckiej rzeczywistości, ale też dobra zabawa!

Jesteśmy tą samą organizacją studencką, w której przed 40 laty nasi starsi koledzy, a często nasi rodzice walczyli o niezależność ruchu studenckiego, demokratyczne przemiany w naszym kraju. NZS został zarejestrowany 17 lutego 1981 roku jako pierwsza niezależna organizacja studencka w Polsce. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego NZS został zdelegalizowany. Od tamtego momentu działał w podziemiu. Oficjalnie możemy znów działać od 1989 roku.

Niezależne Zrzeszenie Studentów, poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju, broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków, przygotowując ich do świadomego i czynnego członkostwa w społeczeństwie obywatelskim Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokazujemy, tworzymy, dyskutujemy, stoimy na straży wszystkiego co młodzieżowe i studenckie.

Przy okazji realizujemy wiele projektów, np. znana wszystkim Wampiriada, Drogowskazy Kariery, Konkurs Konstrukcji Studenckich (KOKOS), NZS Dzieciom czy Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckich (OKFS).