Naukowe Koło Kreatywności

Opiekun organizacji: Prof. UwB dr  hab. Monika Wróblewska

Data rejestracji: 07.06.2004 r.

Zrealizowane inicjatywy:

·   Koło Naukowe Kreatywności wzięło czynny udział w  przygotowaniach modułów  WYSTAWY: DesigningTeacherEducation and Professional Dievelopment  for the 21st Century: Student Teachers’ Perception. ”  ATEE Spring Conference) natemat: „Designing Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, Challenges and Directions for the Future”. Organizatorzy konferencji: Association for TeacherEducation in Europe (ATEE)  oraz Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Opieka merytoryczna Prof. UwB dr hab. Monika Wróblewska.

·       Pomoc Naukowego Koła Kreatywności  w przygotowaniu  wystawy nt. „Wiele twarzy twórczości”, która odbyła się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Wystawa była zwieńczeniem warsztatów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  „Warsztaty kreatywnego myślenia” w ramach grantu „Białostockie Talenty XXI wieku”.Opieka merytoryczna Prof. UwB dr hab. Monika Wróblewska

·       Zorganizowanie wystawy „Kreatywność w innowacyjności” w ramach I edycji projektu o nazwie:  Start-UpAcademy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Ekonomii i Zarządzania).Wystawa obejmowała prezentację prac uczestników projektu.

·   Fundacja Uniwersytet Dzieci. Pomoc przy realizacji wykładów dla dzieci w ramach  organizowanych przez Fundację Uniwersytet Dzieci z Krakowa. Wspieranie dobrych praktyk, uczenie się poprzez działanie.