Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Od 15 maja 2014 r. przy Katedrze Historii i Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji UwB działa Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku.

Opiekun naukowy koła: dr Łukasz Kalisz (adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Wychowania)

Prezes:Julita Rząca  (studentka Wydziału Nauk o Edukacji)

Akademickie Koło KSM przy UwB powstało dzięki oddolnej inicjatywie studentów pragnących rozwijać się naukowo, jak również poszukiwać prawdy o człowieku zgodnej z chrześcijańskim systemem wartości. Koło jest miejscem, gdzie jednoczenie są studenci, którym zależy na wszechstronnym, międzydyscyplinarnym rozwoju. Założenie AK KSM wynikało z potrzeby aktywizacji środowisk akademickich wszystkich jednostek Uniwersytetu w Białymstoku. Do koła mogą należeć studenci wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych UwB.

Celem zjednoczenia studentów uczelni wyższych było szerzenie wśród nich chrześcijańskich wartości oraz aprobowanie konstruktywnego życia, w poszanowaniu ludzkiej godności i pielęgnowaniu wartość, jak również wykorzystanie potencjału skrywanego w młodych ludziach.

Już od 2014 roku studenci zrzeszeni w kole zastanawiali się jakim wydarzeniem rozpocząć działalność tak, aby zaistnieć w środowisku akademickim i rozpocząć cenną dyskusję nad ważnymi zagadnieniami życia społecznego. Naszym pomysłem było rozpoczęcie cyklu interdyscyplinarnych konferencji naukowych „(R)ewolucja …”. Celem zainteresowań są zawsze tematy społeczne, a więc zasadnym jest patrzenie na nie z punktu widzenia tempa przemian. Ewolucja to proces stopniowego rozwoju społeczeństwa, od form prostszych do bardziej doskonałych – taki rodzaj powolnych i naturalnych przemian obserwowaliśmy przez stulecia, dziś można natomiast mówić o wielu rewolucjach w życiu społecznym, stąd hasło rewolucja, czyli proces gwałtownych i znaczących zmian. Na tych dwóch płaszczyznach opieramy swoje naukowe badania. W oparciu o nie wybieramy interesującą nas tematykę, która oprócz tego, że leży w polu naszych zainteresowań, wymaga naszym zdaniem debaty publicznej.

Konferencje Naukowe z cyklu Rewolucja/Ewolucja

Konferencja Naukowa (R)ewolucja macierzyństwa, 2015 rok

Celem tego przedsięwzięcia było pochylenie się nad zagadnieniem macierzyństwa z perspektywy różnych dziedzin nauki – historii, pedagogiki, socjologii, medycyny, prawa i teologii.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa (R)ewolucja ojcostwa, 2017 rok

Celem tego wydarzenia była debata naukowa nad szeroko rozumianym zagadnieniem społecznym, jakim jest ojcostwo. Szczególną częścią debaty były refleksje na temat młodych mężczyzn – wychowanków ośrodków wychowawczych i ich problemów w relacjach z ojcami.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa (R)ewolucja narzeczeństwa, 2019 rok

Celem tych obrad była debata naukowa nad ważnym społecznie zagadnieniem jakim jest narzeczeństwo. W tym aspekcie zależało nam na podkreśleniu ewolucji irewolucji narzeczeństwa, co zostało przedstawione zarówno przez doświadczonych naukowców różnych dyscyplin, ale także przez początkujących naukowców – w tzw. panelu studenckim.

Ponad to, działalność Koła KSM, to również działalność popularyzatorska, w ramach której organizujemy interesujące spotkania z inspirującymi gośćmi:

·       Wykład otwarty z Karolem Domagałą„Wychowanie nastolatków – współpraca zamiast manipulacji”

·       Spotkanie z założycielami kanału PoczątekWieczności.pl – Moniką i Marcinem Gomułkami „Narzeczeństwo – początek wieczności czy koniec wolności”

·       Wykłady otwarte z Jackiem Pulikowskim „Rzecz o prawdziwej miłości”, „Męskość zagrożona”

·       Otwarte spotkania w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki

Nasze wydarzenia gromadzą imponującą widownię zarówno podczas obrad na żywo, ale także w Internecie, gdyż każdą z naszych konferencji i sympozjów nagrywamy i publikujemy na kanele YouTube. Dotychczas największą oglądalność (blisko 18000) ma film „Narzeczeństwo – początek wieczności czy koniec wolności?”.

W roku akademickim 2020/2021 AK KSM było współorganizatorem (wraz z Katedrą Historii i Teorii Wychowania)Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem” zorganizowanej z okazji 40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania (1980-2020). W konferencji czynnie uczestniczyło 150 prelegentów z 9 krajów, a transmisję z wydarzenia obejrzało już ponad 1500 osób i liczba ta wciąż rośnie (https://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/).

Więcej informacji o działalności Koła można znaleźć na stronie:http://ksm.uwb.edu.pl/