Koło Naukowe Prawa Sportowego

Koło Naukowe Prawa Sportowego to koło skupiające w swoich szeregach studentów będących pasjonatami teoretycznych jak i praktycznych zagadnień z zakresu Prawa Sportowego.

Głównymi celami koła są: popularyzowanie tematyki prawa sportowego, zachęcanie członków koła do aktywności i samorealizacji, informowanie o korzyściach wynikających ze znajomości prawa sportowego oraz ogólna działalność na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku. Koło przede wszystkim realizuje zamierzone cele poprzez organizacje i przeprowadzanie spotkań tematycznych, konferencji, paneli dyskusyjnych z udziałem ludzi będącymi autorytetami w dziedzinie prawa sportowego, teoretykami i praktykami.

KNPS w realizacji swoich celów i zadań programowych współpracuje ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, organizacjami i innymi kołami naukowymi. Wszelkie działania są możliwe dzięki wsparciu ze stron władz Wydziału Prawa w Białymstoku oraz opiekunów naukowych, którymi są dr Andrzej Jackiewicz oraz od roku 2018/2019  mgr Przemysław Alkowski.

Członkiem organizacji może zostać każdy student Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który złoży deklarację przystąpienia do koła i zostanie przyjęty przez zarząd. Władzami koła jest Walne Zebranie Koła oraz Zarząd w skład którego wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, Członek Zarządu oraz Członek Zarządu ds. Promocji. Sposób wyboru władz jest dokładnie opisany w rozdziale IV Statutu Koła Naukowego Prawa Sportowego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Organizacja realizuje swoje cele głównie w oparciu o środki finansowe pozyskane z funduszu Uniwersytetu w Białymstoku.

W swoich dokonaniach KNPS może pochwalić się współpracą z fundacją „Mam Marzenie” i  organizacją czterech edycji Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej gdzie celem jest spełnianie marzeń młodych, często nieuleczalnie chorych dzieci, które jak członkowie koła kochają sport, ale nie mogą go aktywnie uprawiać. Kolejną działalnością była organizacja cyklu spotkań dotyczących Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych gdzie prelegentami  były takie autorytety jak : dr Mateusz Dróżdż (uczelnia Łazarskiego), Pan Marcin Plona (PZPN), Pan Zbigniew Pypczyński (Kierownik ds. Bezpieczeństwa Jagiellonia Białystok SSA). Co roku Koło wspiera Szlachetną Paczkę organizując w Wydziałowym bistro „Na prawo” Fifałajki (turniej gry fifa na Playstation) organizując przy tym zbiórkę artykułów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Organizowano debaty dotyczące aspektów prawnych w sporcie. Członkowie Koła reprezentowali Uniwersytet w Białymstoku  jako prelegenci na między innymi: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W maju 2018 roku nam samym udało zorganizować się I Ogólnopolską konferencje naukową „Problemy na styku sportu i prawa”, która stanowiła pole do pogłębionej dyskusji nad zagadnieniami prawnymi obecnymi w sporcie oraz ich problematyką.

O wszelakich aktywnościach naszego koła w tym spotkaniach zawsze informujemy na naszym profilu na facebooku.