Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „PRO HUMANAE VITAE”

Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae” jest jedną z najprężniej działających organizacji studenckich funkcjonujących na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Koło funkcjonuje od 15 kwietnia 2014 roku, z kolei opiekę nad naukową nad kołem sprawuje specjalistka z prawa cywilnego i prawa medycznego – dr Urszula Drozdowska.

Działalność koła skupia się na poszerzeniu wiedzy studentów z zakresu prawa medycznego. Członkowie koła organizują liczne wydarzenia, których znaczna część ma charakter cykliczny. Do głównych wydarzeń organizowanych przez koło należą m.in.: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta, Seminaria z Prawa Medycznego, wykłady i szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego, praw pacjenta oraz ustawodawstwa dotyczącego prawa medycznego. Oprócz tego nasi członkowie biorą udział w projektach badawczych oraz lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Uczestnictwo w kole nie ogranicza się wyłącznie do studentów wydziału prawa. Aktywny udział w spotkaniach biorą również studenci medycyny, farmacji oraz kierunków pokrewnych. Umożliwia to konfrontację środowiska naukowego i dyskusję nad problemami z zakresu prawa medycznego z uwzględnieniem różnych perspektyw. Wspólnie poszerzamy wiedzę z zakresu dziedziny najważniejszej dla każdego człowieka – dotyczącej zdrowia i życia.