Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii

Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii (KNPKiK) zostało utworzone w październiku 2009 r., przy Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Głównymi celami działalności KNPKiK są propagowanie i przybliżanie wiedzy z zakresu prawa karnego i kryminologii, organizowanie wydarzeń popularnonaukowych z ekspertami, warsztatów oraz konferencji. 

Częstymi wydarzeniami pojawiającymi się w naszym harmonogramie są spotkania z praktykami, pośród nich można wymienić:

 • cykl spotkań „Co dalej po prawie?” – zgłębianie wiedzy dotyczącej zawodów komornika, technika kryminalistyki, kuratora sądowego i notariusza,
 • cykl spotkań „Tajniki prokuratury” – spotkania m.in. z kierownikiem Działu Śledztw Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze i prokuratorem wojskowym 
 • cykl spotkań i szkoleń z zakresu Służb Specjalnych – „ABW na tle innych służb specjalnych jako miejsce pracy dla absolwentów Wydziału Prawa”,
 • spotkania z ekspertami z zakresu transplantologii – wykład prof. dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk pt. „ Prawne i kryminologiczne aspekty transplantacji narządów w Polsce” oraz wykład prof. dr. hab. n. med. Romana Danielewicza, który przedstawił problemy i wyzwania polskiej medycyny transplantacyjnej oraz opowiedział o jej osiągnięciach i wyzwaniach,
 • spotkanie „Taktyka i technika przesłuchań”, które poprowadził nadkomisarz Wiesław Zyskowski,
 • warsztaty z mec. Patrycją Murawską, zorganizowane pod hasłem „Współczesny proces o czary – przestępstwo oszustwa”, w trakcie których uczestnicy dokonali analizy zagadnień prawnych opartych na autentycznej, wielowątkowej sprawie związanej z wyłudzeniami pieniędzy przez manipulację,
 • wykład pt. „Świadek koronny i mały świadek koronny”, który poprowadził prokurator Jędrzej Pogorzelski.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także spotkania z ekspertami, przedstawiającymi wyniki badań naukowych, pośród nich można wymienić:

 • spotkanie z mgr Martą Dąbrowską, które zorganizowaliśmy pod hasłem „Grooming w sieci”,
 • wykład dr. Macieja Dudy pt. „Zaginięcia osób w Polsce”,
 • prelekcję dr Natalii Daśko pt. „Podrabiania towarów i produktów leczniczych – wnioski z badań”.

Od lat aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach popularnonaukowych, takich jak:

 • Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki,

w trakcie których bardzo często staramy się przybliżyć wiedzę z zakresu kryminalistyki, kryminologii czy prawa karnego materialnego.

Członkowie KNPKiK wspierają organizacyjnie także Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów (OFMK), będące cyklicznym wydarzeniem naukowym. Celem OFMK jest integracja grona młodych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, którzy interesują się kryminologią, prawem karnym, patologiami społecznymi itp.

KNPKiK podejmuje często organizację wydarzeń, w trakcie których poruszane są zagadnienia interdyscyplinarne. Dlatego kilka lat temu zorganizowaliśmy Międzynarodowe Seminarium Neurokryminologiczne, w którym udział wzięli znakomici goście: prof. Adrian Raine – neurokryminolog, dyrektor Departamentów Kryminologii, Psychiatrii i Psychologii na Uniwersytecie w Pennsylvanii, założyciel i przewodniczący Dywizji Biopsychosocjologicznej w Amerykańskim Stowarzyszeniu Kryminologicznym oraz prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, specjalista w dziedzinie psychiatrii, kierujący kliniką psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Interdyscyplinarne są także organizowane przez nas konferencje, w których o przestępczości nieletnich, przestępczości seksualnej czy patologiach społecznych mówią zarówno studenci, pracownicy naukowi, jak i praktycy reprezentujący różne dyscypliny naukowe, zawody.

Nasze Koło jest otwarte na współpracę. Wielokrotnie organizowaliśmy wydarzenia z kołami naukowymi, działającymi na Wydziale Biologii UwB, np. „Kryminalne zagadki kampusu”. Współpracowaliśmy także z Fundacją Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych (European Forensic Initiatives Center), której prezes Paweł Rybicki, wygłosił specjalnie dla nas dwie prelekcje: „Kryminalistyka w Archiwach X”, „O pracach biegłych sądowych – na podstawie projektu Forensic Watch”. Obecnie dzięki współpracy z The Bridge Foundation, współorganizowaliśmy webinaria promujące świadomość na temat zagrożeń i niebezpieczeństw istniejących w sieci oraz na temat cyberprzestępczości: „Sztuczna inteligencja – nadzieja i zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa”, „Zadania CRIST – NASK w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Studia przypadków”, „Polując na cyberzagrożenia w Internecie”.

https://www.facebook.com/knpkikuwb

https://www.instagram.com/p/CPMGQDeDR7f/?utm_medium=copy_link