Koło Naukowe Prawa Handlowego

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie z inicjatywy studentów oraz doktorantów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 r. powołane do życia zostało Koło Naukowe Prawa Handlowego przy Wydziale Prawa UwB. Koło inicjuje liczne przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Zasadniczym celem jego działalności jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa handlowego w sposób interesujący i atrakcyjny dla studentów. Ma również za zadanie rozwijać umiejętności osobiste oraz podnosić kwalifikacje zawodowe jego członków m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Wszystkie podejmowane działania pozwalają ponadto na integrację środowiska studenckiego i doktoranckiego