Koło Nauk Politycznych

Koło Nauk Politycznych Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku organizuje konferencje naukowe, spotkania, dyskusje i wykłady, członkowie koła biorą również czynny udział w konferencjach i sesjach naukowych organizowanych przez inne ośrodki akademickie i badawcze.