Koło Nauk Cywilistycznych

Koło Nauk Cywilistycznych stanowi organizację studencką, działającą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od 2003 roku, zrzeszającą studentów kierunków prawniczych interesujących się szeroko pojętymi naukami cywilistycznymi – Prawem Cywilnym, Postępowaniem Cywilnym oraz Prawem Rodzinnym i Opiekuńczym. Głównym profilem działalności koła jest organizacja spotkań dyskusyjnych dotyczących zmian legislacyjnych w dziedzinach cywilistycznych, konferencji naukowych, spotkań skupiających się na powtórzeniu wiadomości przed egzaminami, spotkań z zaproszonymi dydaktykami i praktykami Prawa Cywilnego, a także konkursów wiedzyi zabaw edukacyjnych. Członkowie Koła szeroko angażują się w działalność naukową poprzez udział czynny w konferencjach naukowych, a także tworzenie publikacji naukowych, czego przykładem jest wydana w roku akademickim 2020/2021przez wydawnictwo Temida 2 monografia naukowa, pt. „Władza rodzicielska – wybrane zagadnienia regulacji i praktyki prawnej”.

W roku akademickim 2020/2021 w skład zarządu Koła Nauk Cywilistycznych wchodzą następujące osoby:

Prezes Koła Nauk Cywilistycznych – Anna Kondratowicz

Wiceprezes Koła Nauk Cywilistycznych – Paweł Zdrojkowski

Wiceprezes Koła Nauk Cywilistycznych – Jakub Rurka

Członek zarządu Koła Nauk Cywilistycznych – Tomasz Pawełko

Członek zarządu Koła Nauk Cywilistycznych – Jakub Derman

Członek zarządu Koła Nauk Cywilistycznych – Marta Korzeniecka

Pragniemy serdecznie zaprosić do naszego Koła nie tylko studentów kierunków prawniczych, ale także inne osoby, które pasjonują się dziedzinami nauki związanymi z cywilistyką.

Kontakt z Kołem Nauk Cywilistycznych:

Adres e-mail – knc.uwb@gmail.com

Fanpage na Facebooku – https://www.facebook.com/kolonaukcywilistycznych