Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (European Law Students’ Association) ELSA Białystok powstało jako Grupa Lokalna międzynarodowego stowarzyszenia w 1994 roku przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i tu działa do dziś. Od tamtego czasu corocznie zrzesza wielu studentów chcących się wszechstronnie rozwijać, a przy okazji pomóc Stowarzyszeniu osiągać kolejne cele.

Białostocka Grupa Lokalna jest częścią Stowarzyszenia ELSA Poland działającego na 24 wydziałach prawa i administracji w 16 miastach – Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz Słupsku.

Wizja ELSA to ,,Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Wśród celów statutowych Stowarzyszenia znaleźć można między innymi: podnoszenie kwalifikacji przyszłych prawników oraz inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa. Szczególnym obszarem, w obrębie którego działa ELSA to prawa człowieka.

Aktualnie ELSA Białystok liczy 49 aktywnych członków, zrzeszonych w czterech sekcjach: Rozwoju Zawodowym, Działalności Naukowej, Seminariach i Konferencjach oraz w Marketingu. Historia Grupy Lokalnej obfituje w ogrom udanych projektów. Oprócz wydarzeń o zasięgu lokalnym ELSA Białystok może pochwalić się również wydarzeniami ogólnopolskimi, takimi jak: Ogólnopolska Konferencja Transgraniczna „Prawno-ekonomiczne aspekty wschodniej granicy RP” (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków” (2013), Ogólnopolska Konferencja Prawa Kobiet „Kobieta w rodzinie” (2016), Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska oraz organizowany przy okazji tej konferencji Ogólnopolski Konkurs Prawa Ochrony Środowiska (2017).

Stowarzyszenie organizowało również cyklicznie Charytatywny Koncert Świąteczny, angażując się tym samym nie tylko w życie uniwersytetu, ale także lokalnej społeczności.. Wraz z ELSA Lublin stworzony został też legendarny projekt ELSA Wschód będący Wyjazdem Szkoleniowo-Integracyjnym. ELSA Białystok starała się także  pomagać przyszłym studentom – na przykład poprzez przedmaturalne powtórki z WOS-u (S.O.S. Matura).

Wśród szerokiej oferty projektowej są liczne seminaria, wykłady, prelekcje oraz cieszące się dużą popularnością projekty cykliczne, takie jak Dni Edukacji Prawniczej, ELSA Day, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych oraz Akademia Praktykanta.

Aktualnie przeprowadzanym projektem jest Monografia „Prawa własności intelektualnej w Internecie”. To pierwsze takie przedsięwzięcie w historii ELSA Białystok. Jest to ogólnopolska inicjatywa, która rozpoczęła się w marcu 2021 roku, a zakończy się w IV kwartale tego roku. Celem projektu jest zachęcenie studentów do działalności naukowej, pisania własnych tekstów naukowych, a także zgłębiania różnych aspektów prawnych związanych z prawem własności intelektualnej.

Członkostwo w ELSA to nieustanny rozwój, integracja oraz satysfakcja z organizowanych projektów podnoszących kwalifikacje przyszłych prawników.