Semestr zimowy i letni 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 w ramach naszego koła kontynuowaliśmy badania nad przepływem kapilarnym cieczy przez materiały porowate. Badania nadal trwają. Eksperymenty przeprowadzamy na układach pracujących na dwa sposoby: I — transport cieczy w dół przez sznurek przypominający kształtem lewar, II — podsiąkanie cieczy do góry.

Schemat układu pomiarowego pierwszego typu
Schemat układu pomiarowego drugiego typu

Pomiary na układzie pierwszego typu są zautomatyzowane poprzez zastosowanie czujnika ciśnienia zapisującego odczyty na komputerze. W celu zwiększenia powtarzalności wykonywanych eksperymentów do układu zamontowaliśmy kroplówkę, dzięki której łatwiej jest kontrolować poziom wody przed rozpoczęciem doświadczenia.
Eksperymenty drugiego typu wymagają użycia materiałów, na których można wzrokowo odróżnić część mokrą od suchej.

Zdjęcie układu pomiarowego pierwszego typu
Zdjęcie układów pomiarowych drugiego typu

Aby porównać ze sobą wyniki obu doświadczeń przygotowaliśmy dwa sznurki z bibuły; wykonujemy na nich doświadczenia na obu typach układów.
Na układzie pierwszego rodzaju wciąż przeprowadzamy eksperymenty ze zwykłym sznurkiem, aby wykazać powtarzalność tych doświadczeń oraz znaleźć czynniki zaburzające przebieg eksperymentu, które staramy się później eliminować.