Może coś o nas?

Forum Kół Naukowych Uniwersytetu w Białymstoku

Celem inicjatywy jest przede wszystkim integracja kół naukowych i organizacji studenckich działających na uczelni, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów oraz dyskusji nad ich przyszłością i rozwojem.

Read More